dimarts, 1 de gener de 2013

CONVENT DE SANT SEBASTIÀ (1719-1909)


*1890.- Vista del Convent de Sant Sebastià des del Passeig de Colom (Foto: Hauser & Menet)


*1882.- El Convent de Sant Sebastià a la dreta de la imatge, amb el monument a Antonio López, marquès de Comillas, en primer terme.

Aquest convent era situat a l'inici de la Via Laietana, entre el carrer del Consolat i el Passeig d'Isabel II, on avui hi ha la plaça d'Antonio López. L'edifici es caracteritzava per les seves dues torretes de la façana principal situades a cadascun dels extrems i pel claustre interior. Un petit carrer anomenat de Capmany el separava de l'edifici del Palau de la Llotja, que quedava situat just darrere del convent.
Va ser construit l'any 1719 pels clerges caracciolins que hi varen establir la seva seu, al costat de l'església del mateix nom datada de 1507. Durant el segle XVIII varen intentar establir-hi un col·legi per a fills de militars, però el projecte finalment no va reeixir. Cap a 1815 i durant només uns anys s'hi va instal·lar una escola gratuïta per a nens, després de la proclama del rei Ferran VII que aconsellava obrir escoles als convents.
El dia de Sant Jaume de 1835 el convent va ser objecte d'un assalt per part d'un grups d'exaltats que venia de la plaça de toros de la Barceloneta. Poc després va quedar afectat per la desamortització i la Junta de Comerç de Catalunya va adquirir-lo juntament amb l'església.Entre 1851 i 1873 el convent va acollir la primera Escola Industrial de Barcelona, que el 1865 passà a anomenar.-se Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona i va arribar a ser l'única en tot l'Estat Espanyol, quan al 1867 va tancar-se la de Madrid. El 1873 l'Escola es va traslladar a la plaça de la Universitat.


* 1875.- Dos dibuixos del convent. El de dalt des de la baixada de la Muralla del mar i el d'abaix des del carrer del Consolat. (Dibuixos de Lluís Rigalt i Farriols. Reial Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi)

El convent va ser finalment enderrocat l'any 1909. Els treballs d'enderroc van posar a la vista el claustre i la seva desaparició va permetre l'ampliacio de la plaça d'Antonio López i la connexió de la Via Laietana amb el passeig de Colom i el port.


*1920's.- Les voltes del claustre visibles després de l'enderrocament del Convent de Sant Sebastià. La imatge de dalt està captada des de la cruïlla del carrer Consolat amb Via Laietana i la de sota des del Passeig d'Isabel II.