dimecres, 11 de març de 2015

PLAÇA CATALUNYA. Botigues i comerços. Anys 1930.

Agraïments a FRANCISCO ARAUZ, EMILIO GÓMEZ FERNÁNDEZ ENRIC COMAS i PARER

Núm. 1. Estació del Ferrocarril de Sarrià
     Compañía Española de Turismo
     Bracafé
     Cafè Bar ZurichNúm. 2. Casa Manuel Puig
      Riegos y Fuerza del Ebro. La Canadenca 
      
Núm. 3. Casa  Teodor Bosch
      Cinema Salón Cataluña
      Loteria. Administració núm. 32
     
Num. 4. Casa Ignasi Carsi
      Bazar X
      Restaurant Cataluña

Núm. 5. Solar 
     

Núm. 6. Casa
Núm. 7. Casa Marcel·lí Jané

Núm. 8. Casa Bosch i Alsina
      Viajes Internacionales
      Rellotgeria Jordà
     
Rambla Catalunya 1. Casa Agustí Manaut
     Colmado Juan Figueras
     Farmàcia Baltà i Botta

Núm. 9. Casa Pich i Pon
     Cafè La Lune
     Anglo South American Bank
     Banco Hipotecario de España
     Lámparas Z

Núm. 10-11. Hotel Colón
     American Bar
     La Bodega AndaluzaPasseig de Gràcia 2. Casa Pascual Pons
     Casa Comas. Camiseria

Núm. 12-13. Casa Vicenç Ferrer
     Drogueria Vicente Ferrer
     Hotel Victoria

     Círculo Artístico (després Casal de Cultura) 

Núm. 15. Casa Isidre Bonsoms
     Banco Español del Río de La Plata (fins a 1934)
     Banco Hispano Colonial (a partir de 1934)
     
     
Núm. 16. Casa Sicart
      The Academy of English
      Banco di Roma (fins a 1930)
      Banco Español de Crédito (des de 1930) 

Núm 16 bis. Telefónica

Núm. 17.  Casa Segura (enderrocada progressivament 1932-1935)
      Llibreria Catalònia (fins el 1931)

Fotos: Gabriel Casas Galobardes / ANC


Núm. 18. Casa (enderrocada el 1932)
      Papereria Villán
      Compañía de Aplicaciones Eléctricas (Sala de Demostracions)
      Salón Chevalier  (després de l'enderroc)
Núm. 19. Casa
     Banco Alemán Transatlántico (Deustche Überseeische Bank)Núm. 20. Casa Joan Pou


Núm. 21.  Banco de Vizcaya (inaugurat el 1931)Núm. 22-23. Banca Arnús

          Foto: Josep Maria Sagarra / ANC